śanti

47 tekstów – auto­rem jest śan­ti.

We współczes­nym życiu jest o wiele więcej śmier­ci niż w sa­mej śmier­ci, tej sprzed lat... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2014, 15:48

bananarouge

Będę się uśmie­chać
Będę śmiać się w niebogłosy
Będę za­bijać
Aż ucichną w głowie głosy. .. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 września 2014, 12:47

trochę bardzo

trochę wstyd.
trochę żal
Że bi­cie me­go ser­ca słabym echem się od­bi­ja
trochę szko­da
trochę brak
ciepłych ust i moc­ne­go ra­mienia
Po­mar­szczo­na sa­mot­ność trochę mi duszę zep­suła
cała drżąca, po­raniona po­wiet­rzem, rzuca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 sierpnia 2014, 13:56

przepraszam, proszę, sama nie wiem

Ja za­marzam..
Za­marzam, choc li­piec gorącem sie łasi
Og­rzej mnie
Za­domo­wił sie we mnie chłód
Kąsa mnie, ja chy­ba krwa­wię!
Zim­no mi, krwa­wię
Wiem,że chy­ba jeszcze Cię nie ma,
Że gdzieś za ho­ryzon­tem się plączesz,
Ale jak już będziesz, wy­tul ze mnie doj­rze­wającą śmierć
Bo ja chy­ba umieram, prosze pośpiesz się
Tą miłość raz, poproszę. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2014, 21:23

damned

Już wiem, zro­zumiałam.
Ale coś z duszy głębin każe mi py­tać.
Dlacze­go mi to zro­biłeś?
Dlacze­gom z łoża diabel­skiego, czar­ne­go kotła, króles­twa niełas­ka­wej mag­my wy­doby­ta?
Dlacze­go ja­dem ludzi wy­pełniam, pluję
niczym og­nies­te ku­le , palę tych co miłością chcieli me ob­licze zdobić...
już ro­zumiem co plu­gawe w cza­su zas­tygłej rze­ce.
Ale...
Dlacze­gom przez zło niczym wiel­kości szep­tu góra zdo­byta?
Dlacze­go Boże?
Dlacze­go się pytam! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2014, 00:33

o zakompleksionym świrze, którego Chrześcijanie zwą Bogiem.

gra­nato­wy potwór pożera resztki dnia
Sza­leniec o nies­kończo­ności twarzach zmienia pa­letę barw
Ludzkie smut­ki zam­knięte w latarniach
łza­wo mi­goczą, wycze­kując DNIA
ga­zeta w kącie płonie jak wam­pir za dnia,
pod os­trzałem deszczu
roz­ciąga się spaz­ma­tycznie w od­da­li wy­cie mok­re­go psa
Bo dla Niego deszcz i cier­pienie kom­po­nują świat
to Ten sam świr, to ten sam,
co zrzekł się zła. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2014, 13:55

miotam się między A i Z...

W chaosie bożkich ideałów za­gubiłam gdzieś siebie
w bajzlu codzien­ności za­ginął gdzieś cel
Mo­ja głowa, mój sens
W jed­na­kowym przeźroczu za­giną mo­je myśli
Może tak życie sta­nie się pros­tsze
Z diabłem złapię sie za ręce
Może tak po­jed­nam się z dobrem... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2014, 22:58

Czytaj jka chcesz, nawet od tyłu

Niepiękne sa ak­ry­lowe twarze
wszys­cy ćpa­my ko­mer­chę
choć trwa epi­demia
sa jeszcze żywi
piękno nie ban­knot
Zlo­ty miód płyn­ny us­ta wiąze
Szu­kać Da­rem­nie bogów nek­ta­ru
puściła sie raz ko­mer­cha i sztu­ka , [...] — czytaj całość

wiersz • 13 stycznia 2014, 16:11

About a song...

Przeg­ry­zała sie przez ner­wy
żyły kłuła , dziura­wiła i zszy­wała
dusze roz­dzierała
jed­nocześnie grzała tak moc­no , ze krew ki­pi , małe wewnętrze trzęsienie ziemi
tsu­nami bólu, hu­ragan wspom­nień
ser­ce wy­zyma i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2014, 14:32

jesteś tam?

Marze­nie? sa­moz­niszcze­nie
klucz do me­go ser­ca szu­kaj w niebie
leżę , gni­je od środ­ka
z zewnątrz mur
nadzieją wy­pełniona
może Bóg da mi prze­bacze­nie
może szyb­ciej sko­nam
obiecu­je , po­godzę się z przez­nacze­niem.
Wy­pije­my jed­ne­go Na zgodę , a ja już się nie obudzę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 grudnia 2013, 20:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 września 2014, 15:48śanti do­dał no­wy tek­st We współczes­nym życiu jest [...]

7 września 2014, 22:43agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st bananarouge

7 września 2014, 12:47śanti do­dał no­wy tek­st bananarouge

29 sierpnia 2014, 13:56śanti do­dał no­wy tek­st trochę bar­dzo

13 lipca 2014, 21:23śanti do­dał no­wy tek­st przepraszam, proszę, sa­ma nie [...]